Komentář: Central Group stáhl svoji žádost o posouzení vlivu Rezidence Park Kavčí Hory


Novinky 20.09.2017

Na základě individuálních vyjádření veřejnosti a na základě zorganizování podpisů na společném vyjádření do Oznámení záměru EIA PHA1052 Rezidence Park Kavčí Hory v červnu a červenci 2017 investor Central Group dne 12.09.2017 požádal o ukončení procesu posuzování vlivů záměru Rezidence Park Kavčí Hory na životní prostředí. Dne 19.09.2017 proto Odbor ochrany prostředí MHMP tento proces ukončil a dne 20.09.2017 o tom zveřejnil informaci v Informačním systému EIA:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1052

Who dares wins.


Podrobnosti připravujeme.

Podrobnosti připravujeme.