Komentář: Projedná a doplní Praha 4 požadavky veřejnosti na úpravu projektu Rezidence Park Kavčí Hory?

V průběhu příštích dnů proběhnou na Městské části jednání samosprávných orgánů, během kterých veřejnost předloží svoje požadavky na úpravu projektu Rezidence Park Kavčí Hory.

K šesti požadavkům Rady OZMČ Prahy 4 předloží veřejnost další požadavky na úpravu projektu Rezidence Park Kavčí Hory. Projedná je Mětstká část Praha 4 a doplní je ke svým šesti požadavkům?

Požadavky veřejnosti byly zpracovány na základě Oznámení záměru EIA PHA1052 Rezidence Park Kavčí Hory architekta Pleskota.

Tento projekt byl prezentován ve svém celku obou etap dne 25.1.2016 na Komisi územního rozvoje a výstavby Rady MČ Prahy 4, kde vzbudil velkou nevoli přítomné veřejnosti. Předsedkyně Komise paní akad. arch. Jaromíra Eismannová (TOP09) iniciovala zpracování prvního kola připomínek k projektu, které byly zpracovány a shromážděny. Společnost Central Group se však již k dalšímu jednání do Komise od té doby doposud nedostavila.

Vzhledem k nesouhlasu veřejnosti s projektem svolala obvodní organizace ČSSD MČ Prahy 4 velkou veřejnou schůzi do svého sídla ve Hvězdově ulici na které předložila svůj návrh petice proti projektu Rezidence Park Kavčí Hory. Organizace schůze a přípravy návrhu petice se ujali především pánové Petr Horálek (předseda OO ČSSD MČ Prahy 4) a Jiří Bodenlos (ČSSD MČ Prahy 4, člen Komise ÚRV).

Tehdejší stanovisko Rady MČ Prahy 4 se do jámy lvové rozjitřené veřejné schůze dostavila statečně hájit jako jediná paní zastupitelka Petra Rejchrtová (SZ), ač nečlen Rady. Za tento vzorný příklad ochoty zastupitele jít mezi voliče zjistit i nepříjemnou negativní zpětnou vazbu k tehdejšímu stanovisku Rady jsme paní zastupitelku Petru Rejchrtovou symbolicky zapsali na čestný seznam "Sedmi statečných" Městské části Prahy 4. Přáli bychom si mít více tak statečných zastupitelů.

Tento návrh petice se stal inspirací občanské Petice proti projektu Rezidence Park Kavčí Hory, kdy bylo během měsíce března 2016 shromážděno 3272 podpisů proti projektu. Na základě konzultací s Arnikou - CEntrem Podpory občanů (panem Martinem Skalským) a s Českým národním komitétem (ČNK) Světové rady památek a sídel (ICOMOS) s jeho čestným prezidentem panem doc. Josefem Štulcem byla Petice zaslána WHC UNESCO do Paříže.

WHC UNESCO si vyžádalo odborné stanovisko ČNK ICOMOS a na jeho základě před měsícem eskalovalo první stupeň památky v ohrožení vzhledem k negativnímu vlivu projektu Rezidence Park Kavčí Hory na panorama Prahy, které je zapsaným znakem Prahy jako památky na seznamu památek světového dědictví.

Sledujte spolu s námi, zda Městská část Praha 4 vyslyší požadavky veřejnosti na úpravu projektu Rezidence Park Kavčí Hory, projedná a schválí je na zasedání svých samosprávných orgánů, doplní je ke svým požadavkům.

Sledujte spolu s námi, zda Městská část doplněné požadavky na úpravu projektu Rezidence Park Kavčí Hory projedná se společností Central Group.

Sledujte spolu s námi, zda Dotčené orgány státní správy a samosprávy projednají připomínky veřejnosti v rámci řízení o změně územního rozhodnutí z původního projektu Obytného souboru Kavčí Hory (tzv. "Housenky") na nový projekt Rezidence Park Kavčí Hory architekta Pleskota o které společnost Central Group požádala.