Komentář: Snižme výškové limity Pankrácké pláně 

Podle Rozhodnutí výročního zasedání WHC UNESCO byly pro Pankráckou pláň stanoveny jasné výškové limity 60 - 70 metrů.

Návrh Metropolitního plánu Prahy však pro Pankráckou pláň počítá s výškovým limitem, který je vyšší - 100 metrů a v rámci obrysu klobouku veduty Pankrácké pláně architekta Kouckého až 150 metrů. Proto je nezbytné snížit výškové limity pro Pankráckou pláň v souladu s rozhodnutím výročního zasedání WHC UNESCO.

Povede požadavek WHC UNESCO (Centra světového dědictví UNESCO) ohledně zpracování hodnotící zprávy o stavu správy Prahy jako památky na seznamu světového dědictví k redefinici výškových limitů Pankrácké pláně v Metropolitním plánu Prahy? Termín pro zpracování hodnotící zprávy je 1.12.2017.

Hlavní město Praha k tomu má nyní jedinečnou příležitost, protože WHC UNESCO pro hlavní město Prahu eskalovalo první stupeň památky v ohrožení kvůli projektu Rezidence Park Kavčí Hory (Central Group, architekt Pleskot). Praha se tak znovu ocitla v hledáčku mezinárodního dozoru.

V případě předchozí eskalace šlo o projekt City Epoque, později BD BDE, nyní V-Tower, který přes veškerá ujišťování Prahy vyrostl v nezměněné podobě a výšce.

Tím pádem tehdejší shovívavost a vstřícnost WHC UNESCO nelze nyní naprosto očekávat.

Sledujte spolu s námi, jak Hlavní město Praha přistoupí k Rozhodnutí WHC UNESCO a jak upraví výškové limity pro Pankráckou pláň v Metropolitním plánu.