Tisková zpráva: Během jednání s náměstkyní primátorky Mgr. Petrou Kolínskou 21.02.2018 jsme projednali Interpelaci ze dne 25.01.2018 ve věci Realizačního programu 1 (R1) Strategického plánu Prahy a ve věci Metropolitního plánu Prahy verze 3.3