Komentář: WHC UNESCO eskalovalo první stupeň památky v ohrožení

WHC UNESCO adresovalo vyslanci České republiky při UNESCO dopis, aby národní autority do 1.12.2017 zajistily zpracování Hodnotící zprávy o stavu péče o statek zapsaný na seznam památek světového dědictví C616 Hlavní město Praha.

Petice obyvatel Pankrácké pláně proti projektu Rezidence Park Kavčí Hory (Central Group, architekt Pleskot) vedla po odborném posouzení ČNK ICOMOS (Světová rada památek a sídel) Centrum památek světového dědictví (WHC) UNESCO k eskalaci prvního stupně památky v ohrožení vzhledem k negativnímu vlivu na panorama Prahy.

Důvodem je obava, že realizace projektu Rezidence Park Kavčí Hory povede k poškození panoramatu Prahy, které je zapsaným znakem Hlavního města Prahy na seznamu památek světového dědictví.

Tento krok je prvním stupněm eskalace památky v ohrožení v souladu s Operačním manuálem WHC UNESCO pro kontrolu práv a povinností správců památek zapsaných na seznam památek světového dědictví do kterého bylo Hlavní město Praha zapsáno na základě svojí dobrovolné žádosti.

Zápis Hlavního města Prahy do seznamu památek světového dědictví byl umožněn předchozím dobrovolným přistoupením České republiky k Mezinárodní úmluvě o ochraně památek světového dědictví, která se tak jako ratifikovaná mezinárodní smlouva stala součástí právního řádu České republiky a Hlavnímu městu Praze tak vznikají nedělitelně jak práva, tak i povinnosti správce památky zapsané na seznam památek světového dědictví.

Součástí těchto povinností Hlavního města Prahy je povinnost spravovat Hlavní město Prahu v souladu s Operačním manuálem WHC UNESCO.

Vzhledem k tomu, že při předchozí eskalaci v roce 2007 ke které došlo kvůli projektu BD BDE, nyní V-Tower, přes veškerá ujišťování Hlavního města Prahy projekt vyrostl v původní nezměněné podobě a výšce, nelze tehdejší shovívavost WHC UNESCO naprosto očekávat.

Sledujte spolu s námi, jak Hlavní město Praha situaci projektu Rezidence Park Kavčí Hory vyřeší a jak v souladu s tím WHC UNESCO odpoví.

Who dares wins