Věže Kavčí Hory Pankrác
 

Na základě individuálních vyjádření veřejnosti a na základě zorganizování podpisů na společném vyjádření do Oznámení záměru EIA PHA1052 Rezidence Park Kavčí Hory v červnu a červenci 2017 investor Central Group dne 12.09.2017 požádal o ukončení procesu posuzování vlivů záměru Rezidence Park Kavčí Hory na životní prostředí. Dne 19.09.2017 proto Odbor...

Rada Obvodního Zastupitelstva Městské části Prahy 4 na svém jednání stanovila šest požadavků vůči projektu Rezidence Park Kavčí Hory společnosti Central Group, architekta Pleskota. Tyto požadavky byly mimo jiné uvedeny v závěru vyjádření Městské části Praha 4 do Zjišťovacího řízení k Oznámení záměru EIA PHA1052 Rezidence Park Kavčí Hory.